0
Twój koszyk
0,00 zł
Twój koszyk jest pusty

Instytucja państwowa działająca w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych - czym zajmuje się Urząd Dozoru Technicznego?

Urządzenia techniczne muszą spełniać określone wymogi w zakresie bezpieczeństwa, co jest nadzorowane przez państwową instytucję, czyli Urząd Dozoru Technicznego. Czym zatem dokładnie zajmuje się UDT? W jakim celu stosowany jest dozór techniczny? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Instytucja państwowa działająca w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych - czym zajmuje się Urząd Dozoru Technicznego?

Czym zajmuje się Urząd Dozoru Technicznego – zapewnianie bezpieczeństwa urządzeń i instalacji technicznych

Urząd Dozoru Technicznego to instytucja państwowa, o której z pewnością słyszał każdy. Nie wszyscy jednak wiedzą czym dokładnie się ona zajmuje, a potwierdzeniem tego faktu może być popularność wyszukiwania w Internecie hasła: co to jest UDT? W związku z tym należy mieć świadomość, że Urząd Dozoru Technicznego to państwowa osoba prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Podstawą jej działania jest przede wszystkim ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, a także szereg innych aktów prawnych. W praktyce dozór techniczny odpowiada za zapewnianie bezpieczeństwa urządzeń i instalacji technicznych, co jest istotne również z punktu widzenia ochrony BHP.

Dwóch inżynierów sprawdzających stan techniczny

Poznaj cel i formy dozoru technicznego – bezpieczne funkcjonowanie urządzeń i instalacji

W kontekście BHP istotne jest nie tylko stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej takich jak między innymi rękawice robocze, czy środków czystości, ale również dozór techniczny. Jego celem jest bowiem bezpieczne funkcjonowanie różnego rodzaju urządzeń i instalacji. W związku z tym warto wiedzieć, że istnieją różne formy dozoru technicznego, które różnią się zakresem. W efekcie wyróżnić można 3 rodzaje dozoru technicznego, czyli:

  • dozór techniczny pełny, który sprowadza się do przeprowadzania badań odbiorczych w warunkach gotowości do pracy;
  • dozór techniczny ograniczony, w przypadku którego co do zasady nie przeprowadza się w ramach ich eksploatacji badań okresowych. Przeprowadzane są wyłącznie badania doraźne;
  • dozór techniczny uproszczony, ograniczający się do przeprowadzania badań na etapie wytwarzania urządzeń technicznych.

Karty przeglądu maszyn – które urządzenia podlegają dozorowi technicznemu?

Dozór techniczny obejmuje wiele różnych urządzeń i instalacji, w związku z czym wiele osób szuka informacji dotyczących jego zakresu. Potwierdzeniem tego faktu może być popularność wyszukiwania w Internecie hasła: karta przeglądu maszyny wzór. W praktyce warto zatem wiedzieć, że Urząd Dozoru Technicznego sprawuje nadzór nad:

  • urządzeniami bezciśnieniowymi, w tym między innymi zbiornikami bezciśnieniowymi przeznaczonymi do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych oraz przeznaczonymi do magazynowania materiałów trujących bądź żrących;
  • urządzeniami ciśnieniowymi, w tym między innymi zbiornikami w agregacie gaśniczym, rurociągami przesyłowymi, instalacjami urządzeń węzła cieplnego, kotłami parowymi oraz kotłami wodnymi o temperaturze poniżej 110 stopni, rurociągami technologicznymi, instalacjami zbiornikowymi, zbiornikami w agregacie sprężarkowym;
  • urządzeniami transportu bliskiego, wśród których wymienić należy urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych, dźwig budowlany, suwnice, wciągniki, wciągarki, żuraw stacjonarny, żuraw wieżowy, żuraw szybkomontujący, podest ruchomy załadowczy na pojeździe, schody ruchome, chodniki ruchome, dźwig osobowy;
  • urządzeniami do odzyskiwania par paliwa, które umożliwiają odzyskiwanie par produktów naftowych I klasy.

Decyzja zezwalająca na eksploatacje maszyny – jak złożyć wniosek do UDT i co w nim zawrzeć?

Inspektor Dozoru Technicznego wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację maszyny, co potwierdza jej zgodność z obowiązującymi normami. Istotne w tym przypadku jest to, że przegląd UDT odbywa się na wniosek mający na celu rejestrację urządzenia technicznego/instalacji. Wniosek składa się zatem do oddziału UDT, który rozpatruje go bez zbędnej zwłoki. Co należy zawrzeć we wniosku? Informacji na ten temat szuka wiele osób wpisując do wyszukiwarki hasło: UDT wniosek o przeprowadzenie badania. W praktyce istotne jest to, by dołączyć do wniosku dwa komplety dokumentacji urządzenia (w języku polskim) dla każdego ze zgłaszanych urządzeń. Jeżeli wszystko będzie w porządku to organ ustala termin przeprowadzenia badania, które wykonywane jest przez Inspektora UDT w obecności przedsiębiorcy eksploatującego urządzenie techniczne. Po jego zakończeniu wydawana jest decyzja zezwalająca na eksploatację maszyny, czyli księga rewizyjna UDT.

Przegląd UDT – jak przygotować urządzenie do kontroli?

W kontekście przeglądu UDT bardzo ważną kwestią jest także odpowiednie przygotowanie urządzenia do kontroli. W jaki sposób zatem to zrobić? Otóż, wiele w tym przypadku zależy od rodzaju urządzenia podlegającemu dozorowi technicznemu, ponieważ inne wymagania stawiane są w kontekście przygotowania urządzeń transportu bliskiego (np. podestów ruchomych), a jeszcze inne dla urządzeń ciśnieniowych i zbiorników bez i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych oraz żrących i trujących. Istotne jest także to, że w uzasadnionych sytuacjach inspektor UDT może określić dodatkowe wytyczne w kontekście przygotowania danego urządzenia do badania.

Inżynier sprawdzający stan techniczny

Jakie obowiązki pełni Inspektor Dozoru Technicznego? Wniosek, badanie odbiorcze i decyzja

Przegląd UDT wykonuje Inspektor Dozoru Technicznego, który wykonuje w tym przypadku szereg obowiązków. To właśnie on jest osobą odpowiedzialną za przyjęcie oraz weryfikację wniosku do UDT o rejestrację urządzenia. W dalszej kolejności ustala natomiast termin przeprowadzenia badania odbiorczego oraz samodzielnie je wykonuje, co pozwala wydać decyzję zezwalającą na eksploatację maszyny. To właśnie na jej podstawie założona zostanie księga rewizyjna urządzenia, która potwierdza jego dopuszczenie do użytkowania, tzw. legalizację.

Podsumowując należy stwierdzić, że Urząd Dozoru Technicznego to instytucja, która dopuszcza do eksploatacji wiele różnych maszyn i instalacji. Jej działalność jest zatem istotna z punktu widzenia BHP, ponieważ weryfikowana jest w ten sposób zgodność z obowiązującymi przepisami i normami.

Komentarze
Zarządzaj plikami cookie

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Ustawienia regionalne
Lokalizacja
Język
Waluta