0
Twój koszyk
0,00 zł
Twój koszyk jest pusty

Jak stworzyć kompleksowy plan ewakuacji - niezbędne elementy bezpiecznego budynku

Plan ewakuacji to dokument, który zawiera szczegółowe instrukcje umożliwiające bezpieczne i szybkie opuszczenie budynku w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa. W jaki sposób go stworzyć? Gdzie umieścić plan ewakuacji, by był on dostępny dla każdego? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Jak stworzyć kompleksowy plan ewakuacji - niezbędne elementy bezpiecznego budynku

Ilustracja graficzna, która obrazuje sposób ewakuacji z obiektu – czym jest plan ewakuacji budynku i czemu jest tak ważny?

Chcąc wyjaśnić prostym językiem to, czym jest plan ewakuacji budynku można użyć stwierdzenia, że jest to ilustracja graficzna, która obrazuje sposób ewakuacji z budynku. Należy odpowiedzieć zatem na pytanie co to jest ewakuacja. Otóż, jest to działanie mające na celu opuszczenie budynku w sytuacji wystąpienia zagrożenia, którego przykładem może być między innymi pożar. Odpowiednio skonstruowany plan ewakuacji obiektu jest zatem kluczowy jeśli chodzi o bezpieczeństwo przebywających w nim osób. Instrukcja ewakuacji nie tylko bowiem wskazuje drogi i wyjścia ewakuacyjne, ale ułatwia również zapanowanie nad chaosem, który może pojawić się w momencie wystąpienia zagrożenia.

Pracownicy omawiający plan ewakuacyjny
Pracownicy omawiający plan ewakuacyjny 

Jak stworzyć skuteczny plan ewakuacji – rozplanowanie pierwszych kroków i zalecenia ekspertów

Mając świadomość tego, jak ważny jest plan ewakuacji budynku warto wiedzieć także to, w jaki sposób go stworzyć. Niezależnie zatem od tego, czy chodzi o plan ewakuacji domu wielorodzinnego, szkoły, czy może plan ewakuacji budynku biurowego dokument ten został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie warunków ewakuacji. Tworząc instrukcję ewakuacji uwzględnić należy zatem nie tylko plany budynku, ale także pełnioną przez niego funkcję, czy ilość osób przebywających w obiekcie. Istotne jest także to, by każdy, nawet prosty plan ewakuacji odpowiadał wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zdaniem ekspertów opracowanie skutecznego planu ewakuacji z budynku jest bowiem równie ważne w kontekście bezpieczeństwa pracowników, co wyposażenie ich w odpowiednią odzież BHP i obuwie robocze.

Kto jest odpowiedzialny za tworzenie planów ewakuacji budynku – osoba odpowiedzialna za wspólne bezpieczeństwo

Kto sporządza plan ewakuacji budynku? Otóż, zgodnie z obowiązującymi przepisami dokument ten może zostać opracowany nie tylko przez właściciela danego budynku, ale również jego administratora, czy użytkownika. Wiele w tym przypadku zależy bowiem od funkcji, którą pełni dany obiekt. Tworząc plan ewakuacji pod uwagę należy wziąć nie tylko plan pomieszczenia, ale również ilość przebywających w nim osób, czy rozmieszczenie różnego rodzaju urządzeń i akcesoriów BHP, np. gaśnic. Bardzo ważne jest także to, by plany ewakuacji były jasne, klarowne i dostępne dla wszystkich. Wymogiem jest także ich cykliczne sprawdzanie oraz aktualizowanie, co powoli dopasować instrukcje do aktualnych zagrożeń.

Co powinna zawierać instrukcja ewakuacji? Elementy niezbędne dla zbiorowego bezpieczeństwa

Skuteczność instrukcji ewakuacji obiektu uzależniona jest w dużej mierze od jej zawartości. Co powinien zawierać plan ewakuacji budynku? Wśród najważniejszych elementów wchodzących w jego skład wymienić należy informacje o:

 • powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji znajdujących się w budynku,
 • odległości od obiektów sąsiadujących,
 • parametrach pożarowych występujących substancji palnych,
 • gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej bądź w strefach pożarowych,
 • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
 • podziale obiektu na strefy pożarowe,
 • warunkach ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 • miejscach usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • dostępie do dźwigów dla ekip ratowniczych,
 • hydrantach zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 • drogach pożarowych i innych drogach dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.

Strategiczna lokalizacja planu ewakuacji – gdzie go umieścić, aby był dostępny dla każdego?

W kontekście skuteczności planu ewakuacji istotny jest nie tylko jego zakres oraz aktualność, ale także lokalizacja. Dokument ten powinien być bowiem dostępny dla każdej osoby znajdującej się w danym obiekcie. Gdzie zatem go umieścić? Informacji na ten temat szuka naprawdę wiele osób, czego potwierdzeniem może być popularność wyszukiwania w Internecie hasła: plan ewakuacji budynku gdzie umieścić. W praktyce zatem plan ewakuacji budynku umieszcza się w ogólnodostępnym miejscu, na wysokości minimum 120 centymetrów. Ważna jest także wielkość diagramu, ponieważ wpływa ona na jego czytelność. Standardowo plan ewakuacji budynku drukowany jest zatem w formacie A4, jednak w sytuacji, gdy obejmuje on również dodatkowe elementy (np. kierunki otwierania drzwi, czy rozmieszczenie apteczek) zastosować warto format A3, który będzie bardziej czytelny.

Umieszczenie planu ewakuacyjnego w strategicznym miejscu
Umieszczenie planu ewakuacyjnego w strategicznym miejscu 

Współpraca z lokalnymi służbami ratunkowymi - klucz do skutecznego planu ewakuacji przedsiębiorstwa

Stworzenie skutecznego planu ewakuacji budynku może wymagać również współpracy z lokalnymi służbami ratunkowymi. Dlaczego jest ona ważna? Między innymi dlatego, że przedstawiając zatwierdzony plan ewakuacji służbom można zdecydowanie ułatwić im prowadzenie ewentualnych działań ratowniczych, które będą konieczne w przypadku wystąpienia nagłego zagrożenia. Co więcej, współpracując z lokalnymi służbami ratunkowymi można korzystać z ich doświadczenia oraz fachowej wiedzy, która pozwoli uprościć oraz zoptymalizować procedury ewakuacyjne. W efekcie skuteczność planu ewakuacji będzie znacznie wyższa, co przełoży się na wzrost bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie.

Podsumowując należy stwierdzić, że obowiązkiem właścicieli firm jest nie tylko wyposażenie zatrudnianych pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, ale także opracowanie skutecznych planów ewakuacji z wykorzystywanych przez nich budynków. Pozwali to zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa przebywającym w nim osobom, a także ułatwić działania ratownicze niezbędne w przypadku wystąpienia nagłego zagrożenia.

Komentarze
Zarządzaj plikami cookie

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Ustawienia regionalne
Lokalizacja
Język
Waluta