0
Twój koszyk
0,00 zł
Twój koszyk jest pusty

Jak zachować bezpieczeństwo w wymagającym środowisku pracy? Poznaj zasady BHP panujące w magazynie

Bezpieczeństwo w każdym miejscu pracy to podstawa. Jego zapewnieniu służy przestrzeganie zarówno przez pracodawcę, jak i pracowników zasad, norm oraz procedur BHP. Dotyczy to każdego przedsiębiorstwa. Sprawdźmy, jakie są zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynie.

Jak zachować bezpieczeństwo w wymagającym środowisku pracy? Poznaj zasady BHP panujące w magazynie

Praca na magazynie jest o wiele bardziej wymagająca, niż mogłoby wydawać się na pierwszy rzut oka. Wysokie tempo, podnoszenie, nieraz na znaczne wysokości, i przenoszenie ciężkich przedmiotów, niekiedy w warunkach przeciętnego oświetlenia... Te i inne powody sprawiają, że magazyn zalicza się do miejsc, gdzie pracownik może łatwo ulec wypadkowi. Toteż przestrzeganie norm BHP jest tam bardzo istotne.

Obowiązki wynikające z przepisów prawa bezpieczeństwa i higieny pracy: okresowe szkolenia


Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy spoczywa na pracodawcy. Aby jednak pracownicy przestrzegali obowiązujących w magazynie norm i procedur BHP, muszą je przede wszystkim znać i wiedzieć, jak zastosować w praktyce. Dlatego niezbędne są okresowe szkolenia BHP. Przeprowadzić je może pracodawca lub firma zewnętrzna dysponująca stosownymi uprawnieniami. Zgodnie z prawem wykonywane być powinny co: 3 lata – w przypadku kadry robotniczej, 5 lat – w przypadku przedsiębiorców, kierowników, pracowników inżynieryjno-technicznych oraz osób członkowskich służby BHP, 6 lat – dotyczy tylko pracowników administracyjno-biurowych. Obejmują taki zagadnienia, jak: przepisy BHP obowiązujące w danym magazynie, procedury związane z bezpieczeństwem, zasady zachowania w sytuacji zagrożenia, postępowanie w razie wypadku i urazy, oznakowanie, itd.

Pracownik magazynu ciągnący palety w stroju ochronnym
Pracownica na magazynie w stroju ochronnym BHP 

 

Kluczowe aspekty zasad BHP: jak powinna wyglądać odpowiedzialna praca na magazynie?


Pracodawca ma obowiązek zapewnić zatrudnionym osobom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, niemniej na pracownikach również ciążą obowiązki odpowiedzialnego wykonywania swoich zadań, a także ścisłego przestrzegania norm i procedur BHP.

Przede wszystkim, osoba zatrudniająca się w magazynie musi:

- mieć ukończone osiemnaście lat;

- posiadać przynajmniej podstawowe wykształcenie (przy czym, zależnie od stanowiska, niektórzy rekruterzy wymagać mogą przyuczenia do zawodu);

- posiadać uprawnienia UDT z zakresu obsługi wózków widłowych (jeśli typu zadania obejmuje stanowisko);

- nie mieć przeciwwskazań do wykonywanej pracy i posiadać aktualne badania lekarskie;

- mieć ważne szkolenie z zakresu BHP.

Pracownik magazynowy w trakcie wykonywania swoich obowiązków musi:

- nosić kask i inne wymaganie środki ochrony osobistej;

- mieścić się w granicach maksymalnej nośności urządzeń transportu bliskiego;

- korzystać z wózków w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;

- korzystać z tych urządzeń, do obsługi których posiada stosowne uprawnienia;

- pozostawiać uruchomione maszyny tylko pod nadzorem;

- poruszać się wózkami widłowymi bez przekraczania dopuszczalnej prędkości jazdy i stwarzania zagrożenia w miejscu pracy.

Obowiązki pracodawcy: środki ochrony indywidualnej – bezpieczna praca w magazynie


Pracodawca ma również obowiązek zapewnienia pracownikom odzieży roboczej, a także środków ochrony indywidualnej, niezbędnych do bezpiecznego i komfortowego wykonywania określonych obowiązków zawodowych. Odzież robocza do pracy na magazynie musi być zgodna z przepisami i posiadać stosowne certyfikaty. Rzecz jasna, ogromną rolę przy jej wyborze odgrywają takie kwestie, jak: jakość zastosowanych materiałów, wygoda, ergonomia, itd. Ubiór roboczy BHP musi zapewniać pracownikowi komfort, a także bezpieczeństwo, tzn. gwarantować mu ochronę przed trudnymi czy szkodliwymi warunkami pracy, jakie panują w magazynie.

Pracownik magazynu w kamizelce odblaskowej trzymający kask
Pracownik magazynowy w kamizelce ochronnej  

Obowiązek każdego pracownika: użytkowanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem


Jedną z najważniejszych zasad BHP w magazynie, jakie obowiązują każdego pracownika, jest użytkowanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Dotyczy to zarówno wykorzystywanych w pracy maszyn i narzędzi, jak również odzieży roboczej oraz środków ochrony osobistej. Należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi i używać sprzętu w taki sposób, aby nie zniszczyć go ani nie uszkodzić, a tym bardziej nie spowodować zagrożenia dla innych osób i siebie samego.

Instrukcja BHP dla magazynów wysokiego składowania: specyficzne wyzwania i kompleksowe rozwiązania


W polskim prawie nie ma zawartej definicji magazynu wysokiego składowania, jednakże uznaje się za niego taki magazyn, w którym składowanie odbywa się na wysokości powyżej 7 metrów lub też sam budynek posiada wysokość co najmniej 12 metrów, a jego przestrzeń wypełniona jest do maksymalnej wysokości regałami do składowania. Zasady BHP w magazynie wysokiego składowania są analogiczne, co w każdym innym magazynie, wzbogacone o:

- dobór właściwego typu składowania dla konkretnego towaru, w tym miejsca, techniki, a także wysokości składowania;

- wybór miejsca wysokiego składowania zgodny z dopuszczalnym obciążeniem regału magazynowego;

- obowiązek zachowania dopuszczalnego obciążenia dla podłóg, na których odbywa się składowanie przez sumowanie ciężaru regałów, ładunków oraz urządzeń do transportu;

- czytelne oznaczenie o dopuszczalnym obciążeniu podłóg, regałów i urządzeń;

- obowiązek stosowania środków do transportu spełniających odpowiednie wymogi techniczne i wymogi BHP, w tym w zakresie sygnalizacji optycznej i akustycznej.

Składowanie niebezpiecznych substancji: środki BHP w magazynie


W niektórych, specjalnie przystosowanych magazynach składowane mogą być niebezpieczne substancje, takie jak chemikalia. Muszą one być dokładnie oznaczone, a pracownicy wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną BHP i środki ochrony osobistej, jak również właściwie przeszkoleni. Co istotne, pomieszczenia magazynowe przeznaczone do składowania substancji chemicznych muszą być wyposażone w wentylację mechaniczną. Powinna ona zapewnić od trzech do sześciu wymian powietrza na godzinę, a w przypadku składowania substancji bardzo toksycznych zapewnić trzeba co najmniej dziesięć wymian na godzinę.

Przestrzeganie norm i zasad BHP, a także stosowanie odpowiedniej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej zapewni bezpieczną pracę w każdym magazynie.

Komentarze
Zarządzaj plikami cookie

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Ustawienia regionalne
Lokalizacja
Język
Waluta