0
Twój koszyk
0,00 zł
Twój koszyk jest pusty

Obowiązki pracodawcy związane z pierwszą pomocą - jak stworzyć bezpieczne środowisko pracy?

Każde miejsce pracy powinno być w maksymalnym stopniu bezpieczne. Zapewnienie tego jest obowiązkiem pracodawcy. Jednakże nawet na najlepiej przygotowanym stanowisku, przy zachowaniu wszelkich zasad ostrożności i norm BHP, zdarzyć się może wypadek lub inne nieszczęście. Wówczas niezbędna jest pierwsza pomoc. Sprawdźmy, jakie obowiązki w tym zakresie ma pracodawca.

Obowiązki pracodawcy związane z pierwszą pomocą - jak stworzyć bezpieczne środowisko pracy?

Bezpieczeństwo pracy zależy w szczególności od przestrzegania norm i procedur BHP, a także zachowania ostrożności przez pracowników oraz pracodawcę. Oczywiście kluczowe jest noszenie odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego BHP oraz środków ochrony osobistej i pozostałych artykułów BHP adekwatnych do wykonywanych zadań. Do tego dochodzi wyposażenia zakładu pracy w środki bezpieczeństwa, takie jak gaśnica czy apteczka; ta ostatnia musi być odpowiednio wyposażona. Jednakże w sytuacji kiedy mimo wszystko dojdzie do wypadku lub innego zagrożenia dla zdrowia i życia, konieczne jest udzielenie pierwszej pomocy. Pracodawca ma określone obowiązki w dziedzinie zapewnienia takiej możliwości.

Wszystko, co musisz wiedzieć o organizacji pierwszej pomocy w pracy - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Aktem prawnym, który reguluje kwestię pierwszej pomocy w miejscu pracy, jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W paragrafie 44 określa ono system pierwszej pomocy w razie wypadku:

"1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić:
1) punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których są wykonywane prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie ze względu na ostre działanie toksyczne;
2) apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.
2. Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.
3. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.
4. W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników, o których mowa w ust. 3.
5. Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne".

obowiazki pracodawcy zwiazane z pierwsza pomoca

Odpowiedzialność za pierwszą pomoc w zakładzie pracy - kto jest kluczowym ogniwem w sytuacjach kryzysowych?

Jak wynika z przytoczonej wyżej treści rozporządzenia, obowiązek zorganizowania systemu udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy spoczywa na pracodawcy. Musi on zapewnić nie tylko niezbędne ku temu środki, na czele z apteczkami, i punkty udzielania pierwszej pomocy, ale też wyznaczyć przynajmniej jedną osobę odpowiedzialną za udzielenie pierwszej pomocy, która przechodziła będzie niezbędne szkolenia w tym zakresie.

Pracownik taki - lub pracownicy, jeśli będzie ich więcej niż jeden - jest kluczowym ogniwem w sytuacjach kryzysowych. Obowiązkiem pracodawcy jest skierowanie go na stosowne szkolenia. Dobór takiej osoby uzależniony być powinien od warunków panujących w miejscu pracy, jak również charakteru wykonywanych obowiązków zawodowych; inne kompetencje w zakresie BHP i pierwszej pomocy wymagane będą np. w hucie, a inne w biurze.

Przygotowanie firmy do udzielania pierwszej pomocy - kluczowe zasady i obowiązek szkoleniowy

Każda firma (zakład pracy) musi być przygotowana do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku lub innej sytuacji kryzysowej. W tym cel pracodawca nie tylko wyznacza osoby odpowiedzialne, ale też zapewnia:

1) Punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w jakich wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się oparów, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie ze względu na ostre działanie toksyczne. Punkt taki to pomieszczenie bądź wyodrębnione miejsce o wystarczającej powierzchni, wyposażone w umywalki z ciepłą i zimną wodą, niezbędny sprzęt i inne środki do udzielania pierwszej pomocy.

2) Apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

Pamiętać trzeba, że liczba, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy oraz apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, zaś ich obsługę powierzyć należy wyznaczonym do udzielania pomocy i przeszkolonym pracownikom. Zarówno punkty pierwszej pomocy, jak też miejsca usytuowania apteczek muszą być odpowiednio oznakowane i łatwo dostępne. W widocznych miejscach należy wywiesić instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku i wykazy osób wyznaczonych do jej udzielania.

Ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa w firmie są szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Obowiązkowo przejść je muszą oczywiście wspomniani wyżej pracownicy wyznaczeni do jej udzielania. Kurs taki stanowi integralną część szkolenia z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, toteż oba szkolenia powinny być organizowane co dwanaście miesięcy. Kurs pierwszej pomocy powinien oczywiście być tematycznie dostosowany do specyfiki danego zakładu pracy i charakteru obowiązków zawodowych wykonywanych na jego terenie.

Rzecz jasna, warto też organizować szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla wszystkich pracowników, nie tylko dla osób wyznaczonych do jej udzielania. Mogą one odbywać się co dwadzieścia cztery miesiące.

Wyznaczenie osoby do pierwszej pomocy - obowiązki, szkolenia i najlepsze praktyki

Pracownik wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy powinien odznaczać się odpowiednią po temu kondycją fizyczną i odpornością psychiczną. Musi umieć radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Jego wspomnianym wyżej obowiązkiem jest przechodzenie szkoleń w zakresie pierwszej pomocy i BHP raz do roku. Do przeprowadzania kursu należy zatrudnić osoby dysponujące stosownymi uprawnieniami. Wykaz pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy powinien znajdować się w widocznym miejscu.

Jakie są konsekwencje prawne braku organizacji pierwszej pomocy w zakładzie pracy?

Pamiętać trzeba, że za niewywiązywanie się pracodawcy z obowiązku zapewnienia systemu pierwszej pomocy w miejscu pracy, jak i przestrzegania norm oraz przepisów BHP, grozi kara grzywny w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł. Z kolei za umyślne nieudzielanie pierwszej pomocy grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat.

apteczka pierwszej pomocy i kask ochronny

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej - zasady udzielania pierwszej pomocy w punktach

Niezależnie od miejsca i sytuacji, istnieją uniwersalne zasady pierwszej pomocy, których musi przestrzegać udzielająca jej osoba. Oto one:

1) Ocena bezpieczeństwa osoby poszkodowanej i swojego. Jeśli miejsce jest niebezpieczne, należy zadzwonić pod numery alarmowe i postarać się ewakuować poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

2) Ocena stanu osoby poszkodowanej i przytomności. Należy zapytać, co się stało. Jeśli poszkodowany słyszy i reaguje – jest przytomny, jeżeli natomiast nie ma z nim kontaktu, trzeba ułożyć go w pozycji bezpiecznej.

3) Udrożnienie dróg oddechowych. Należy położyć jedną rękę na czole, a drugą na brodzie poszkodowanego i odgiąć jego głowę w tył, a także usunąć widoczne ciała obce z jamy ustnej.

4) Ocena oddechu poprzez przystawienie policzka do twarzy osoby poszkodowanej. Jeśli czuć wydychane powietrze na własnym policzku i widać ruchy klatki piersiowej, poszkodowany oddycha. Jeśli jest nieprzytomny, ale oddycha, należy go ułożyć w pozycji bezpiecznej.

5) Telefon pod numer 999 lub 112 i wezwanie pomocy.

6) W razie potrzeby - wykonanie resuscytacji i zastosowanie defibrylatora, jeśli jest w pobliżu.

Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej - zasady i procedury w kluczowych punktach

Jeśli chodzi o udzielanie pierwszej pomocy w zakładzie pracy, są one następujące:

1) Wezwanie pomocy do osoby poszkodowanej - najlepiej jest zebrać kilka osób z otoczenia, które będą w stanie pomóc; ktoś zadzwoni na pogotowie, ktoś inny będzie zmieniał pracownika udzielającego pomocy np. podczas resuscytacji.

2) Ocena otoczenia - sprawdzenie, czy nie ma już zagrożenia, np. kabli pod napięciem, wycieku paliwa, pożaru, itd.

3) Ocena sytuacji - sprawdzenie, czy poszkodowany jest przytomny i czy oddycha. Należy przeprowadzić wywiad z nim i ocenić, czy jest potrzebna pomoc medyczna. Pracownik udzielający pomocy powinien wydawać krótkie komendy, sprawdzać drożność dróg oddechowych, a także ocenić skalę obrażeń. Jeśli osoba poszkodowana jest nieprzytomna, trzeba wezwać karetkę i przystąpić do udzielania pomocy.

Stosowanie się do zasad pierwszej pomocy ogromnie zwiększa bezpieczeństwo w zakładzie pracy i może uratować ludzkie życie.

Komentarze
Zarządzaj plikami cookie

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Ustawienia regionalne
Lokalizacja
Język
Waluta