0
Twój koszyk
0,00 zł
Twój koszyk jest pusty

Ważna i odpowiedzialna funkcja: kim jest i jaką rolę pełni koordynator ds. BHP

Koordynator BHP to człowiek, który sprawuje pieczę nad bezpieczeństwem i higieną pracy swoich współpracowników. Jest on wyznaczany bezpośrednio przez swojego pracodawcę. Jakie są jego obowiązki i jak wygląda procedura wyznaczania? Zapraszamy do lektury!

Ważna i odpowiedzialna funkcja: kim jest i jaką rolę pełni koordynator ds. BHP

Procedura wyznaczenia koordynatora BHP: jak poprawnie przydzielić tę ważną rolę?

Jeśli w danym miejscu, np. w trakcie trwania budowy czy remontu nieruchomości, czynności wykonywane są przez pracowników zatrudnianych różnych pracodawców, obowiązkowe jest wtedy wyznaczenie koordynatora BHP. Wzór, a dokładniej zasady wynikające z tej sytuacji zobowiązują pracodawców do:

 • współpracy między sobą;
 • wyznaczenia koordynatora, który będzie prowadził nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników;
 • ustalenia zasad współdziałania, które uwzględnią sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia bądź też życia pracowników;
 • informować się wzajemnie, a także pracowników lub ich przedstawicieli o krokach podjętych w celu redukcji zagrożeń w danym środowisku pracy.

Co zrobić, aby wyznaczyć koordynatora BHP? Pierwszym krokiem jest określenie, jakie obowiązki będą należały do kompetencji takiego pracownika. Pozwoli to przeanalizować i zastanowić się nad profilem odpowiedniego kandydata. Następnie należy określić kwalifikacje, którymi ma charakteryzować się taki pracownik.

Po zakończeniu wyżej wymienionych czynności należy przeprowadzić odpowiednie procesy rekrutacyjne. Po wyborze kandydata warto zapewnić mu odpowiednie szkolenie i ustalić zasady wiążące się z jego nową rolą. Co istotne, koordynator ds. BHP to nie stanowisko, a funkcja, którą dodatkowo może pełnić zatrudniony na podstawie umowy o pracę pracownik.

Rola koordynatora ds. BHP: jaką odpowiedzialność i konsekwencje niesie za sobą ta rola?

Kim właściwie jest i jaką rolę odgrywa koordynator BHP? Odpowiedzialność, jaką niesie za sobą ta funkcja, jest spora. Można powiedzieć, że osoba koordynatora BHP jest dla życia i zdrowia pracowników niemal tak samo ważna, jak odpowiednia odzież robocza, z których można wyróżnić np. rękawice roboczeobuwie roboczebuty robocze budowlane czy hełmy robocze. Są to niezwykle istotne elementy ochrony ciała pracowników w zależności od wykonywanej przez nich pracy.

Koordynator BHP ma za zadanie monitorować środowisko pracy, identyfikować potencjalne zagrożenia i w porę im zapobiegać. Ponadto ma obowiązek przekazywać pracownikom wiedzę na temat zmian w przepisach dotyczących zasad BHP. W przypadku wystąpienia zaniedbań w wykonywanej przez niego pracy może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Kto może być koordynatorem BHP? Kwalifikacje i wymagania dla kandydatów

Wiemy już, kim jest i czym zajmuję się koordynator BHP. Kto może być jednak koordynatorem BHP? W przepisach nie ma konkretnych zapisów dotyczących tego, kto może pełnić tę funkcję. Warto jednak szukać pośród kandydatów, którzy mają aktualne szkolenia w dziedzinie BHP i uzyskali odpowiednie certyfikaty. Warto zadbać także o to, aby potencjalny koordynator BHPbył osobą znającą się na obowiązkach pełnionych w danym miejscu pracy. Ponadto powinna być to osoba mająca umiejętności interpersonalne.

Odpowiedzialna rola koordynatora BHP na budowie: klucz do bezpieczeństwa i efektywności

Koordynator BHP na budowie to prawdopodobnie jedna z najbardziej istotnych osób przy tego typu pracach. To właśnie na budowie występuje bardzo duża liczba potencjalnych zagrożeń dla pracowników. Koordynator BHP jest wtedy odpowiedzialny za nadzorowanie procesów bezpieczeństwa i zapobieganie wypadkom czy urazom, na które mogą być narażeni pracownicy. Działania koordynatora BHP wpływają na efektywność wszystkich budowlańców.

Obowiązki koordynatora BHP na budowie: jak zapewnić bezpieczne i sprawne środowisko pracy?

Obowiązki koordynatora BHP na budowie obejmują podejmowanie kroków, które mają przyczynić się do zminimalizowania ryzyka wypadków i wzrostu efektywności prac budowlanych. Zasady BHP na budowie są prawdopodobnie jeszcze bardziej znaczące, niż w jakimkolwiek innym środowisku pracy.

Dokładne obowiązki koordynatora BHPto:

 • monitorowanie warunków pracy i identyfikowanie zagrożeń;
 • implementowanie procedur bezpieczeństwa i dbanie o to, by były one przestrzegane;
 • szkolenie pracowników z zakresu BHP;
 • przeprowadzanie analiz ryzyka;
 • współpraca z organami nadzoru i inspekcją pracy;
 • reagowanie na wypadki, awarie;
 • prowadzanie dochodzeń mających pomóc określić przyczyny zaistniałych zdarzeń;
 • dbanie o aktualną dokumentację dotyczącą zasad BHP znajdujących się na budowie.

Koordynator BHP i kierownik budowy: różnice, współpraca i wzajemne wsparcie

Wiemy już, jak ważny jest w czasie prac budowalnych koordynator BHP. Praca w takim miejscu jest jednak objęta wysokim stopniem ryzyka, w związku z tym istnieje także drugie stanowisko, które powinno być bezwzględnie obsadzone. Mowa tutaj oczywiście o kierowniku budowy.

Kierownik budowy a koordynator BHP to dwie różne role, jednak osoby pełniące te funkcje powinny ze sobą ściśle współpracować. Koordynator BHPmusi dbać o przestrzeganie zasad BHP i wykonywać wyżej opisane obowiązki. Natomiast kierownik budowy jest odpowiedzialny za zarządzanie całą budową i związanych z nią aspektami technicznymi, finansowymi i logistycznymi.

Aby zachować najwyższy poziom bezpieczeństwa, koordynator BHP i kierownik budowy powinni wzajemnie informować się o zmianach w warunkach pracy, potencjalnych zagrożeniach i wspólnie podejmować wysiłki mające na celu edukację pracowników. Dzięki współpracy koordynatora BHP i kierownika budowy możliwe jest osiągnięcie zamierzonych celów poprzez wykonanie projektu budowlanego przy jednoczesnym zadbaniu o bezpieczeństwo pracowników.

Komentarze
Zarządzaj plikami cookie

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Ustawienia regionalne
Lokalizacja
Język
Waluta