0
Twój koszyk
0,00 zł
Twój koszyk jest pusty

Zagrożenia wynikające z pracy w kontakcie z substancjami niebezpiecznymi: jakie są sposoby na skuteczną ochronę?

Praca w kontakcie z substancjami niebezpiecznymi wiąże się z różnego rodzaju zagrożeniami, których ryzyko należy minimalizować. Jakie substancje są najgroźniejsze dla bezpieczeństwa pracowników? W jaki sposób zapewnić im należytą ochronę? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Zagrożenia wynikające z pracy w kontakcie z substancjami niebezpiecznymi: jakie są sposoby na skuteczną ochronę?

Jakie substancje chemiczne są najbardziej szkodliwe dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników?

Ochrona przed substancjami niebezpiecznymi wymaga zdiagnozowania zagrożeń, co powoduje wiedzieć to, jakie substancje chemiczne są najbardziej niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia pracowników. Należy zatem mieć świadomość, że ich lista jest naprawdę długa, ponieważ na podstawie unijnego rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) wymienić można ponad 130 tys. niebezpiecznych substancji chemicznych, a lista ta cały czas się powiększa. Wśród najczęściej występujących substancji niebezpiecznych w polskim przemyśle wymienić można benzynę, pyły drewna twardego, formaldehyd, benzen, dichromian potasu, chromian potasu, tlenek chromu, fenoloftaleina, tlenek etylenu, azbest, benzoapiren, WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), tlenek arsenu oraz kadm. Co ważne, wiele z wymienionych substancji wykorzystywanych jest w wielu różnych dziedzinach przemysłu, a co za tym idzie na ich działanie narażonych może być nawet kilkaset tysięcy pracowników.

Jak zminimalizować ryzyko wypadków związanych z substancjami chemicznymi?

Kontakt z substancjami chemicznymi w pracy zwiększa ryzyko wypadków, które mogą mieć naprawdę poważne konsekwencje. W jaki sposób je zminimalizować? Otóż, najważniejsza w tym przypadku jest diagnoza zagrożenia, ponieważ na stanowiskach pracy substancje chemiczne mogą występować jako gazy, pary, aerozole, ciecze oraz ciała stałe. Ich wchłanianie następuje natomiast głównie przez drogi oddechowe, skórę oraz przewód pokarmowy. Ochrona BHP wymaga, by w przypadku stosowania substancji chemicznych w zakładzie pracy pracodawca:

 • ustalił, czy są to substancje stwarzające zagrożenia;
 • wskazał czynniki do badań i pomiarów;
 • przeprowadził pomiary stężeń substancji chemicznych na stanowiskach pracy zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • dokonał oceny ryzyka zawodowego związanego z pracą w narażeniu na substancje chemiczne.

Istotne jest także to, że pracodawca może ograniczyć ryzyko wypadków związanych z substancjami chemicznymi poprzez wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych. Przykładem może być:

 • usunięcie substancji niebezpiecznych z użycia lub zastąpienie jej mniej niebezpieczną;
 • wyeliminowanie procesu powodującego niebezpieczne warunki pracy;
 • instalacja odpowiednich systemów wentylacji;
 • hermetyzacja procesów technologicznych;
 • automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych;
 • izolacja zagrożonych stanowisk pracy;
 • prawidłowe postępowanie z substancjami chemicznymi oraz ich odpowiednie magazynowanie;
 • wyposażenie pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, których przykładem może być odzież chroniąca przed chemikaliami.

Środki ochrony indywidualnej przed czynnikami chemicznymi – jakie wybrać i jak je stosować?

Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej przed czynnikami chemicznymi to obowiązek pracodawcy w sytuacji, gdy nie można uniknąć zagrożeń bądź nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą innych środków. Wymienić wśród nich należy:

 • sprzęt ochrony układu oddechowego, np. maski z filtrami;
 • środki ochrony oczu i twarzy, np. gogle, czy osłony twarzy;
 • środki ochrony rąk i nóg, np. rękawice robocze i odpowiednio dobrane obuwie robocze;
 • odzież ochronną, np. kombinezony.

Co istotne, zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca zobowiązany jest nie tylko do bezpłatnego dostarczania pracownikom odpowiednio dopasowanych środków ochrony indywidualnej przed czynnikami chemicznymi, ale również informować ich o sposobie prawidłowego posługiwania się tymi środkami. W wielu przypadkach konieczne jest zatem przeprowadzenie odpowiednich szkoleń oraz pokazów właściwego używania środków ochrony BHP.

Kombinezony i elementy ubioru chroniące przed czynnikami chemicznymi

Jak wspomniano w poprzednim akapicie ochrona przed substancjami niebezpiecznymi wymaga zastosowania środków ochrony, które będą odpowiednio dopasowane do zagrożeń występujących na danym stanowisku. Najczęściej stosuje się zatem kombinezony chroniące przed czynnikami chemicznymi, a także odpowiednio obuwie (np. buty gumowe), czy rękawice chemiczne, co pozwala zapewnić kompleksową ochronę przed różnego rodzaju zagrożeniami wynikającymi z narażenia na kontakt z substancjami niebezpiecznymi. Odzież chemoodporna oferowana w naszym sklepie klasyfikowana jest zatem jako odzież pyłoszczelna, której konstrukcja uniemożliwia penetrację pyłu oraz odzież ochronna gazoszczelna, która całkowicie izoluje pracownika od otoczenia. Ta druga wraz ze sprzętem ochrony układu oddechowego stanowi skuteczną barierę odradzającą organizm pracownika od skażonego chemicznie środowiska pracy. W naszej ofercie znajdują się zarówno kombinezony ochronne wielokrotnego użycia, która charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, jak i kombinezony ochronne krótkotrwałego użycia, które wykorzystuje się w branżach, gdzie następuje szybkie zanieczyszczenie odzieży (np. w lakierniach).

Sposoby ochrony przed wdychaniem substancji chemicznych

Ochrona przed substancjami niebezpiecznymi w wielu przypadkach wymaga nie tylko stosowania odpowiedniej odzieży ochronnej, ale również sprzętu zabezpieczającego układ oddechowy. Podstawą są odpowiednio dobrane maski i półmaski wyposażone w odpowiednie filtry. W ofercie naszego sklepu znajdują się maski spełniające określone normy oraz zapewniające klasę ochronną FFP1, FFP2 i FFP3. Ich dobór powinien być dopasowany do konkretnego zagrożenia, a istotne w tym przypadku jest określenie stężenia niebezpiecznego aerozolu.

Podsumowując należy stwierdzić, że ochrona przed czynnikami chemicznymi i substancjami niebezpiecznymi to obowiązek pracodawcy, który musi nie tylko definiować zagrożenie, ale również wdrożyć działania prewencyjne. Jednym z nich jest wyposażenie pracowników w odpowiednią odzież ochronną, którą tak samo, jak odzież trudnopalną sprzedajemy hurtowo w naszym sklepie.

Komentarze
Zarządzaj plikami cookie

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Ustawienia regionalne
Lokalizacja
Język
Waluta